Vevstakar Det finns inga produkter

Smidda H-profil vevstakar . Levereras ALLTID med ARP 2000 bult. Ej att förväxla med tex ARP 8470. Dras 72 Nm smorde med olja.

Billigare bult har ett lägre åtdragningsmoment